Περιστατικά

 
Ολικές επικαλύψεις με ρητίνη.
Το υλικό των λευκών σφραγισμάτων χρησιμοποιήθηκε για το χτίσιμο όλων των άνω δοντιών.
Στα κάτω έγινε μόνο λεύκανση.
 
Εμφράξεις (σφραγίσματα) ρητίνης σε τερηδονισμένα δόντια.
 
Αντικατάσταση παλαιών στεφανών πορσελάνης με καινούργιες.
 
Μασελάκι van plast χωρίς να τροχιστούν τα παρακείμενα δόντια.
 
Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης.
 
Κυνόδοντες στην θέση των πλαγίων.
Ανασύσταση με ρητίνη σαν όψη.
 
Στεφάνη (θήκη) πορσελάνης κ van plast (κινητό μασελάκι).
 
Ανασυστάσεις ρητίνης (bonding).
 
Λεύκανση στο ιατρείο με ειδική λυχνία.
 
Στεφάνες μεταλλοπορσελάνης.
 
Μερικές ανασυστάσεις από ρητίνη.
 
Μασελάκι κινητό van plast χωρίς καθόλου τρόχισμα.
 
Ανασυστάσεις ρητίνης σε όλα τα δόντια. (Με το υλικό που γίνονται όλα τα λεύκα σφράγισματα).
 
Λεύκανση με μασελάκια στο σπίτι.
 
Κλείσιμο μεγάλου διαστήματος των κάτω προσθίων με σύνθετη ρητίνη (λευκό σφράγισμα).
 
Εμφράξεις ρητίνης (λεύκα σφραγίσματα).
 
Ανασύσταση δοντιού με κάταγμα σε 20'απο σύνθετη ρητίνη.
 
Καθαρισμός χρωστικών από τσιγάρο με σοδοβολή.
 
Τεχνητές οδοντοστοιχίες.
 
Κλείσιμο διαστήματος με ρητίνη.
 
Κλείσιμο διαστήματος με ρητίνη.
 
Ασύμμετρα κάτω δόντια. Διόρθωση με ρητίνη.
 
Εμφράξεις ρητίνης σε τερηδονισμένα δόντια.
 
Λεύκανση.
 
Όψεις ρητίνης φτιαγμένες πάνω σε όλα τα δόντια.
 
Ανασύσταση με ρητίνη και άξονα υαλονήματος σε δόντι με κάταγμα.
 
Όψεις ρητίνης στα άνω δόντια.

 

   copyright 2015 © peltsemi.gr
Share:
masmedia